Bao cao su Đôn dên Brave man Rung đầu

310.000 

Bao cao su đôn dên brave man rung ở đầu là sản phẩm vô cùng kích thích âm đạo  khi sử dụng, khác với những loại khác khi rung ở phần dưới, brave man có chức năng rung ở phần đầu, mới đút vào nhưng đã có cảm giác vô cùng sướng và những gai xung quanh kích thích âm đạo cực khoái

Bao cao su Đôn dên Brave man Rung đầu
Bao cao su Đôn dên Brave man Rung đầu

310.000