Bao cao su Đôn dên Silicon gai nhỏ mềm

140.000 

Bao cao su Đôn dên gai nhỏ mềm là loại bao cao su đôn dên vô cùng phù hợp với những cặp đôi còn son muốn thử cảm giác mạnh trong quan hệ tìn.h .d.ụ.c, đôn dên gai mềm được thiết kế với những loại gai nhỏ li ti mềm xung quanh, giúp thăng hoa trong quá trình quan hệ, phòng tránh th.ai, phòng tránh HIV/AIDS vô cùng hiệu quả.

Bao cao su đôn dên silicon gai nhỏ mền
Bao cao su Đôn dên Silicon gai nhỏ mềm

140.000