Bao cao su Gold Gai- các đường gai ở đầu

40.000 

Bao cao su gold gai là dòng sản phẩm vô cùng đặc biệt ở chổ là có nhiều râu gai cao su xung quanh bao, gold gai kích thích cực đại điểm G phụ nữ, làm tăng thăng hoa một cách nhanh nhất. 

Bao cao su Gold Gai- các đường gai ở đầu hộp 2 chiếc
Bao cao su Gold Gai- các đường gai ở đầu

40.000 

Danh mục: